PROFIL PEJABAT

KETUA PENGADILAN AGAMA BANTAENG

FIRLYANTI KOMALASARI MALLARANGAN, S.HI

NIP. 19800720 200704 2 002

TEMPAT TANGGAL LAHIR :
Ujung Pandang, 20 Juli 1980
RIWAYAT PENDIDIKAN

– SD Inpres Pa’baeng-Baeng I Makassar (1993)

– MTs Pesantren Ummul Mu’minin Makassar (1996)

– MA Pesantren Ummul Mu’minin Makassar (1999)

– IAIN Alauddin  Makassar (2003)

RIWAYAT JABATAN PEKERJAAN

– Cakim, PA Palangkaraya

– Hakim Pratama  PA Tarakan (2010)

– Hakim Pratama Madya PA Bontang (2015)

_ Hakim Pratama Mady PA Sungguminasa (2019)

– Wakil Ketua PA Bantaeng (sekarang)