PROFIL HAKIM

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI
NIP. 198007202007042002

TEMPAT TANGGAL LAHIR

Makassar, 20 Juli 1980

RIWAYAT PENDIDIKAN

– SD Inpres Pa’baeng Baeng

– SMP Ponpes Ummul Mu’minin Makassar

– SMA Ponpes Ummul Mu’minin Makassar

– S1 IAIN Alauddin Makassar

RIWAYAT JABATAN PEKERJAAN

– CPNS PA Palangkaranya  (2007)

– PNS PA Palangkaranya  (2008)

– Hakim PA Tarakan (2010)

– Hakim  PA  Bontang (2016)

– Hakim PA Sungguminasa (2020)

– Wakil Ketua PA Bantaeng (2021)

– Ketua PA Bantaeng (2021-sekarang)

Nirwana, S.HI.,M.H
NIP. 198212012008052001

TEMPAT TANGGAL LAHIR

Sengkang 01 Desember 1982

RIWAYAT PENDIDIKAN

– Mis Asadiyah Sengkang 

– MTs Asadiyah Sengkag

– MAS Asadiyah Sengkang

– S1 IAIN Alauddin Makassar

– S2 UMI Makassar

RIWAYAT JABATAN PEKERJAAN

– Calon Hakim PA Kendari Kelas I (2009)

– Hakim Pratama PA Poso (2010- 2015)

– Hakim Pratama PA Polewali (2015- 2019)

– Hakim Pratama Madya PA Bangkalan (2019- 2021)

– Wakil Ketua PA Bantaeng (2021-sekarang)

DIAN ASLAMIAH, S.Sy
NIP. 19880127 201712 2 001

TEMPAT TANGGAL LAHIR

Pare-Pare 27 Januari 1988‚Äč
RIWAYAT PENDIDIKAN

– SDN 4 Maccorawalie Pancarijang Sidrap (2000)

– SMPN 1 Panca Rijang Sidrap (2003)

– SMAN 1 Panca Rijang Sidrap (2006)

– IAIN 

RIWAYAT JABATAN PEKERJAAN

– Calon Hakim PA Bantaeng (2017)

– Hakim Pratama PA Bantaeng (2020- sekarang)

Nova Noviana, S.H
NIP. 19941118 201712 2 001

TEMPAT TANGGAL LAHIR

Pinrang, 18 Nopember 1994

RIWAYAT PENDIDIKAN

– SDN 4 Maccorawalie Pancarijang Sidrap (2006)

– SMPS PPM Rahmatul Asri Maroangin Enrekang (2009) 

– SMAS PPM Rahmatul Asri Maroangin Enrekang (2012)

– IAIN Alaudiin Makassar (2016)

RIWAYAT JABATAN PEKERJAAN

– Calon Hakim PA Bantaeng (2017)

– Hakim Pratama PA Bantaeng (2020- sekarang)