BIAYA HAK-HAK KEPANITERAAN

JENISSATUANTARIF (Rp)
Pendaftaran Perkara Gugatan/
Permohonan/ Perlawanan/Bantahan
per perkara 30.000,00
Relaas Panggilan Pertama kepada Penggugat/ Pemohon / Pelawan /Pembantahper relaas10.000,00
Relaas Panggilan Pertama kepada Tergugat / Termohon / Terlawan /Terbantah
per relaas10.000,00
Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/ Pemohon/Pelawan/Pembantahper relaas10.000,00
Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Tergugat/ Termohon/Terlawan/Terbantahper relaas10.000,00
Relaas Panggilan Saksi Penggugat/Pemohon / Pelawan / Pembantahper relaas10.000,00
Relaas Panggilan Saksi Tergugat/Termohon / Terlawan / Terbantahper relaas10.000,00
Relaas Panggilan Ahli Penggugat/Pemohon / Pelawan / Pembantahper relaas10.000,00
Relaas Panggilan Ahli Tergugat/Termohon / Terlawan / Terbantahper relaas10.000,00
Relaas Panggilan Penterjemahper relaas10.000,00
Pemeriksaan Setempat atas Permintaanper penetapan10.000,00
Pendaftaran Permohonan Sitaper perkara25.000.00
Penetapan Sitaper penetapan25.000.00
Berita Acara Penyitaanper berita acara25.000.00
Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat/ Pemohon /Pelawan/ Pembantahper relaas10.000.00
Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat /Terlawan/Terbantahper relaas10.000.00
Surat Pencabutan Gugatanper perkara10.000.00
Relaas Pemberitahuan Pencabutan
Gugatan
per relaas10.000.00
Pendaftaran Pengangkatan Sitaper perkara25.000.00
Penetapan Perintah Penawaran Pembayaranper penetapan10.000.00
Berita Acara Penawaran Pembayaranper berita acara10.000,00
Berita Acara Konsinyasi (berupa Uang atau Barang)per berita acara10.000.00
Pendaftaran Gugatan Sengketa Arbitrase Syariahper perkara10.000.00
Pendaftaran Perlawanan Terhadap Putusan Verstekper perkara10.000.00
Redaksi Putusan/Penetapanper putusan /penetapan10.000.00

Berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I No. 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya